Sistem BRIM yang tersusun akan meningkatkan ekonomi

Share Button

Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah mengatakan bahawa kerajaan bercadang untuk meningkatkan mekanisme pembayaran Bantuan Rakyat 1Malaysia (BRIM) untuk meningkatkan keupayaan ekonomi penerima.

“Cadangan ini telah dikemukakan kepada kabinet. Kami belum menerima apa-apa keputusan lagi. Kemungkinan besar kita akan beralih ke sistem yang baharu tetapi hal ini hanya boleh dilakukan selepas mendapat kelulusan kabinet, “kata Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Radio Perak FM.

Beliau mengatakan bahawa mekanisme baharu tersebut akan memastikan bahawa BRIM itu diagihkan secara berperingkat-peringkat, sama ada suku tahunan atau bulanan.

“Jika kita memberi BRIM sekali gus, penerima mungkin menghabiskan semua sekali gus. Tetapi jika kita memeringkatkan pembayaran kepada suku tahunan atau bulanan, rakyat akan mendapat manfaat daripada perbelanjaan pada tempoh yang lama, “kata Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah.

Ahmad Husni menegaskan bahawa mereka BRIM telah diperkenalkan untuk membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang meningkat.

“Kami telah menjalankan kajian dan mendapati bahawa penyatuan fiskal boleh diperkukuhkan. Bagi kami untuk mengukuhkan penyatuan fiskal anda, salah satu aspek yang kita boleh memberikan tumpuan kepada adalah subsidi, “kata Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah.

Beliau menyatakan bahawa semua pihak termasuk mereka yang tidak memerlukan bantuan daripada kerajaan pada masa ini mampu untuk menerima subsidi.

“Jika kita merasionalisasikan subsidi, kita akan mempunyai simpanan, dan siapakah yang perlu mendapatkan subsidi? Katakan rakyat yang berpendapatan RM4,000 dan ke bawah harus menikmati subsidi, oleh itu, kita memindahkan kepada mereka. Kami menggunakan BRIM sebagai instrumen untuk tujuan kajian,‚ÄĚkata Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah.

“Kami juga sedang berusaha melakukan rasionalisasi subsidi untuk RON95. Kami mempunyai model dan kami akan mengemukakannya kepada jawatankuasa dasar fiskal dan kemudian membuat keputusan mengenai pengurangan subsidi. Kemungkinan besar strategi ini akan dilakukan secara beransur-ansur, “kata Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah.

Menurut beliau, kajian RON95 tersebut mendedahkan subsidi dengan amaun sebanyak RM14 bilion.

“Jika rasionalisasi subsidi RON95 dilaksanakan, kerajaan akan mempunyai berbilion RM14 dalam simpanan. Selepas mengetepikan jumlah untuk BRIM, kita masih akan mempunyai kira-kira RM4 bilion untuk digunakan untuk pelbagai pembangunan, “kata Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah.

 

BR1M Updates
langgan dengan email anda untuk menerima update BRIM 2018 yg terkini.
apk download pdf download mp3 download